Ny sangbok: Sørgeklærne tok du av meg, sorg og klage ble til dans. 74 sanger.

Heftet består for det meste av sanger, lovsanger og salmer jeg enten har laget selv, eller bibeltekster som har talt til meg på en spesiell måte. Stikkord er Guds trofasthet, hans vern i motgang og prøvelser, tryggheten i livet med Jesus, og håpet om Den nye jord. 64 av melodiene er mine. 22 av sangene er bearbeidet fra sangheftet Ups & Downs fra 2019. Resten er nye, eller eldre i ny drakt. Det er glidende overganger mellom flere av gruppene partiturene er samlet i, og fordelt på seks avdelinger. Åndelige sanger, lovsanger og salmer (nr. 1-31), salmer fra Bibelen (nr. 32 -43), høytidssanger (jul, påske, pinse, Kristi himmelfart) (nr. 44-47), sanger og salmer til andres melodier (nr. 48-57), sanger sprunget ut av bibeltekster (nr. 58-68), og barnesanger (nr. 69-74).

Pris: 250 kroner. Selges også på Bok & Media, Akersgaten, Oslo

Sangboka Ups & Downs - 73 sanger. Tekst og melodier: Øystein Johnson

Ved interesse: Kontakt johnsonforlag@gnmail.com Pris 200 kr. inkludert porto.

Sanger blitt til gjennom 14 år

På forskjellig måte

 • Under tannpussen om kvelden
 • Våknet med første strofe
 • Turer i skog og mark
 • På joggetur
 • Møter
 • Møte med folk
 • Bare sittet med gitaren
 • Alene på hytte
 • Inspirert av bibelen
 • Arbeidsverk
 • Problemer
 • Hjertesorg
 • Tatt avsides pga helsa
 • Gleden i Herren

Da salmedikteren Svein Ellingsen besøkte Ås Arbeidskirke, lærte jeg én ting av ham: En forfatter må aldri gå ut uten papir og blyant. Du vet aldri når inspirasjonen kommer. Det har lønt seg. Sangboka trykkes i håp om at det som har kommet til meg gjennom disse 14 årene skal bli til velsignelse og hjelp til folk som lik meg ikke fikk en enkel, bred og «asfaltert» vei å gå, men en mer kronglete ups&downs-sti.

Men fremfor alt ønsker jeg å peke på Herren Jesus som sammen med Faderen og Den Hellige Ånd råder, har full kontroll og på ingen måter har abdisert, men er på tronen, troner på vår lovsang og trofast hjelper den som søker ham. Ingenting er umulig for Gud!

Øystein Johnson, Ås, 22 mai 2019