Guds hjertes tanke (435 s) 2018
Hvordan forstå Det Gamle Testamentet? 2019
Sangboken Sørgeklærne tok du av meg 2021                   

NY BOK: Den gode veien gjennom De tusen år (374 s) 2022 

Aller nyeste bok: Fri - og bundet.

Utgitt 2023. To deler. A) Setter Jehovas vitners trosunivers under lupen, samtidig som det bygges opp til en trygg Jesus-tro. Det går en vei ut i frihet for alle mennesker, for Gud vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. B) Ingen er helt fri her på jord. Siste del betrakter forholdet fri - bundet, skildret som motsetninger, men også som komplementære størrelser i Bibelen.

Særlig aktuell for den som har / har hatt befatning med Jehovas vitner, enten selv, eller i nære relasjoner. 476 sider. Er du på vei inn eller ut av Rikets Sal bør du ta deg tid til å lese denne. Min ekskone var med der i 13 av vårt 20-årige ekteskap.

200 kroner inkludert porto (Norgespakke, opgi mobilnr.)

Kontakt meg på johnsonforlag@gmail.com

Se under mht. to andre bøker spesielt rettet mot Jehovas vitner: Samfunnet med Jesus - for deg? og Jesus Er Gud


VELKOMMEN TIL JOHNSON FORLAG. 

Den gode veien gjennom De tusen år. Utsalgspris kr. 200,- + 70 kr. i porto (Norgespakken, oppgi mobilnr. (opp til 5 kilo om du er interessert i flere) 


Johnson Forlag ble opprettet i 2018 og drives av Øystein Johnson. Jeg (som sitter på min fars fang, ca. 1950) begynte å skrive bøker i 2005 og har ved siden av to Sangbøker; Ups & Downs (2019), og Sørgeklærne tok du av meg (2021) skrevet fem bøker.  I de to første var fokus spesielt på Guds hjerte for Jehovas vitner «som brenner for Guds sak, men uten forstand», Rom 10,2 (se under). De to neste utfordrer de mange trosunivers (Guds hjertes tanke), og en bibelsk bokstavelig "kokebok"-lesning i Hvordan forstå Det Gamle Testamentet? Begge disse har utfyllende endetidsstoff. 

I min siste bok Den gode veien gjennom de tusen år peker jeg på hvor trygt og godt det er å være hos Jesus, som beseiret død, djevel og synd på korset, og forsonte Gud med oss. Han vil oss bare vel, midt i verden som ligger i det onde, med alle sine urettferdige og uforutsigbare følger.

Boka løfter det amillianistiske korrektivet - at vi lever i De tusen år nå, og at den dagen Jesus kommer tilbake for å dømme og lønne, da skal Han hente oss hjem til Guds himmel. Og vi skal evig bli hos ham. Hovedpersonen i alt som har kommet fra min hånd er Jesus Kristus og hva han har gjort for den enkelte av oss uansett bakgrunn, livssyn eller religion. 


Den gode veien gjennom De tusen år:

Gud har alltid, fra menneskehetens Dag 1 hatt et ønske om at vi, krona på skaperverket hans, skulle søke og finne Ham. Det fins ikke noe bedre alternativ enn å gi Ham som gav oss ALT, råderett over livet i et Tusen takk.

Derfor er det ikke likegyldig hvordan vi lever våre liv her. Det tryggeste er å glede seg i Gud. Som Martin Luther sa: Når vi ber, går Den onde. Når vi lovsynger, løper han. Men vi har to naturer; den nye som fødes av tro ved Den Hellige Ånd, som vil det Gud vil, og vår gamle, som vil det Jeg vil. Utfordringen er å la Ånden få større anledning til å prege oss, så selvlivet vårt kan dø. Da kan vi leve mere helt og fullt overgitt til Gud og i en kjærlig tjeneste for vår neste.

Målet Gud har satt for oss, er himmelen. Viktig er det da å ikke kompromisse med alt som river ned. Vi har selv et ansvar for å finne de rette skulderpar å stå på for å bli hos Jesus, og forstå Bibelen, for den er ikke alltid like enkel! Især ikke Åpenbaringen som her drøftes.

Boka tar grundig for seg Jesu gjenkomst, Satans bundethet, Israel og kirken, Nytestamentets ene håp, og mange andre endetidsspørsmål.

Om jeg tror på Jesus, er jeg da nødt til å oppgi trombonen? Rich; jeg vet ikke hva Gud vil ta bort fra ditt liv. Men uansett hva han tar bort, vil han gi tilbake noe som er bedre.  

Ved interesse; Kontakt: johnsonforlag@gmail.com

Boka Guds hjertes tanke med 196 sider endetidsdrøfting 

 • tar utgangspunkt i skapelsen, at vi som de eneste av Guds skapninger er skapt i Guds bilde. Vi er dermed de eneste som kan kommunisere med Gud, noe vi kan både på en rasjonell og en åndelig måte. "Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe i ånd og sannhet", Johannes evangelium 4,24. Et dyr kan ikke det og mennesket er ikke et utviklet dyr. Gud skapte dyr, fugler, fisker og amfibier "hvert etter sitt slag" og oss til samfunn med sin egen kjære Sønn og vil at alle mennesker skal komme til tro på Jesus og at ingen skal gå fortapt. Boka er skrevet for å peke ut Veien til himmelen og fremholder at Han elsker deg om du er ateist, evolusjonist, newager, sikh, av det snille eller slemme slaget, frimurer, katolikk, protestant, muslim eller jøde. Kort sagt: "Han døde og det ble til forløsning"* for alle mennesker.

 1. Det er små marginer mellom liv og død og valg og mål i livet; som tvilling eller trilling kan du velges bort.
 2. at Gud har et fornavn og et etternavn; Jeg Er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud.
 3. og ikke bare én, men tre viljer; Hans allmakts -, hans hjertes - og Hans befalende vilje.
 4. At du antakelig likner på en av disse 4: Herodes (livredd for Jesus); fariseerne (for bedagelige til å gå til Betlehem og sjekke hva de dypest sett visste); Pilatus (som nok ville stå inne med Jesus, men ikke ha ham til Frelser og Herre); de tre vise menn som så stjernen og ikke gav seg før de var ved målet.
 5. At "evolusjonen" verken har greid å løse kvinnens fødselsmerter eller elefantens dårlige mage, og må ha begynt å tenke siden haren og rypa fikk litt fargedrahjelp som tigeren ikke ble forunt.
 6. Er edderkopper og du like mye verdt; kan en sikh med litt uflaks bli gjenfødt som krokodille, hva sier Islam om korsfestelsen og venter jøder på Jesus eller en annen Messias? Og hvorfor er ikke jøder, kristne og muslimer enige når de alle har Abraham til stamfar?
 7. Ateistisk moral i historisk lys; det er faktisk ikke religionen men den ateistiske sosialisme som har drept flest.

Boka inneholder også to tillegg, et kort om ekteskapet og et langt om endetiden.

 • Ekteskapet som først Stortinget og deretter Dnk redefinerte med sitt grønne lys for likekjønnet "ekteskap" og to separate vigselsliturgier prest og lekfolk fritt kan velge mellom. 
 • Hva Bibelen grunngir som den mest kjørbare endetidsveien med færrest steiner og huller:
 • Om Jesus kommer tilbake én gang til frelse og dom eller i to akter, først for å hente bruden for deretter å opprette Tusenårsriket?
 • Hva er den første oppstandelse?
 • Tusenårsriket; er det 1000 faktiske år eller tiden mellom Jesu første komme og hans gjenkomst?
 • Har Menigheten erstattet Israel eller er den Israel på en ny måte? Hvordan forstå Romerne 11 "hele Israel skal bli frelst"?
 • Planeten Jordens utslettelse og menneskenes delaktighet i det. Men ikke jorden, men Den nye himmel og jord er endestasjonen!

* Hebreerbrevet 9,15

Bibelen sier klart at det er én gjenkomst, én bortrykkelse, ett håp, én dag, én dom, og ett folk. Endetiden er en del av evangeliet, og evangeliet er så enkelt at et barn skal kunne forstå det. Mens premillianismen kompliserer, forenkler amillianismen. 

Hvordan forstå Det Gamle Testamentet? Med de to siste av fem kapitler om endetiden! 

Mange sliter med denne delen av vår Bibel, fordi det står så mye der av ting vi tenker ikke har gyldighet for oss lenger. Så finnes det perler der, både poetisk-litterært, profetisk og historisk. Boka prøver å gi svar på noen av de opplagte utfordringene vi møter i denne delen av Bibelen (GT), også i forhold til Det nye Testamentet (NT). Bokas første tre kapitler tar opp hvordan Jesus og hans samtid forholdt seg til GT, og hvilke føringer det gir for oss i dag. Bokstavelighet er et av stikkordene. De siste kapitlene (4 og 5) skildrer endetiden; hva Bibelen sier skal skje i de siste tider med fokus på Tusenårsriket, antikrister og Antikrist, Jordas ødeleggelse og universets gjenfødelse. Donald Trump er i kapittel 5 satt under lupen.  Se mer på Nest siste bok 

Er du interessert i bøkene, kan du kontakte meg på
johnsonforlag@gmail.com. Eller se ang. betaling under

Angående betaling:

Hvordan forstå Det Gamle Testamentet koster 200,- pluss porto (70-), totalt 270,- Du kan betale inn på konto 81201431573 og jeg sender dagen etter. Obs! For å sende Norgespakke trenger jeg ditt mobilnummer!


Guds hjertes tanke koster fra 130,- til 270,- Du velger selv. Inntektene av salget for denne boka gir jeg uavkortet til Frelsesarmeens skolearbeid på Haiti

Så koster det kr. 70,- å sende deg en eller flere bøker (opptil 5 kilo) i porto.

Betal til kontonummer: 81201431573 og skriv hvilke(n) bok/bøker, så får jeg beskjed fra banken og vil sende dagen etter.

Eller kontakt meg på johnsonforlag@gmail.com så lager vi en avtale, om du f eks vil kjøpe flere av bøkene.

Tidligere bøker

Samfunnet med Jesus - for deg? kom ut i 2011. Etter at jeg hadde samlet bibelsk stoff i 30 år, gav Gud grønt lys i 2005 til å begynne å skrive. I 2013 var boka Jesus Er Gud ferdig. Ved interesse: Kontakt meg på johnsonforlag@gmail.com så lager vi en avtale om forsendelse. 50 kroner for Samfunnet med Jesus - for deg? + porto kr. 70 (= 120), og 100 kroner for Jesus Er Gud + porto 45 (= 145). Begge to kr. 200 inklusive porto. Eller bestill ved betaling til Konto nr. 81201431573 og skriv hvilke(n) bok/bøker du vil ha.

Samfunnet med Jesus - for deg?

Denne boka gir deg en solid innføring i hva Jehovas vitner står for, og hvordan deres lære blir til. Stadig flere mennesker blir fanget inn og bundet av denne organisasjonen som har klare udemokratiske og indoktrinerende trekk.

Bokas hovedtema er å vise hvordan Vakttårnselskapet - det organet som sitter i USA og utformer og gir direktiver for Jehovas vitners lære og liv - er på kollisjonskurs med Bibelens budskap på sentrale punkter. Vakttårnselskapet har også utgitt sin egen Bibel som er sterkt farget av deres egen lære og inneholder tilleggsord som fordreier meningen.

Som en ex-leder, som kommer til orde i boken, sier: Ledelsen kan forandre grunnteksten, fordi de "forstår" hva som skulle stått der. Meningen i Vakttårnet står over grunnteksten. ... Derfor må grunnteksten føye seg etter Vakttårnselskapet." Bladet Vakttårnet blir dermed alfa og omega for vitnene: "Hele Vakttårnet pugges, åndes inn, levendegjøres inni en. Det repeteres, indoktrineres, det er full psykokontroll".

Hensikten med denne boka er å gi hjelp til mennesker som er på vei til å bli fanget inn av denne sekten, eller har begynt å stille spørsmål ved dens "sannheter". Boka gir også god informasjon for vanlige lesere og for fagfolk/studenter innen teologi, diakoni, psykovitenskaper, helsefag og lærerutdanning.

Jesus Er Gud

Etter å ha jobbet med temaer relatert til Jehovas vitners trosunivers i en 7-8 år, ble det ett bibelsk område som framtrådte som det klart viktigste. Og det er hvem Jesus er, hvem han selv står fram som, hvem de bibelske skribenter holder ham for å være. Viktig for hvem? Først og fremst for bibellesere, men jeg vil påstå også for andre. For ingenting i denne verden er viktigere enn Jesus Kristus, krumtappen som verden dreier seg om.

Jehovas vitner vil bli utfordret, for de tror at Jesus er en atskilt og underordnet skapning; verken Jesus selv eller noen andre av de første kristne mente noe annet ifølge Vakttårnselskapet: «i det første århundre var det aldri noen som oppfattet ham som Gud Sønn» hevdes det i heftet Bør du tro på treenighetslæren?

Hartvig Kloster, daglig leder for OAC (Open Air Campaigners) sier: «Jesus Er Gud» er inspirerende lesning og en særdeles solid bok, som ut fra Skriften gir klart svar på hvem Jesus er.  Som en rød tråd gjennom hele boken går Guds hjerteslag for å nå alle mennesker med evangeliet. 

-En anbefalt ressursbok for alle som ønsker å dele evangeliet, og for deg som ønsker å finne svar på livets viktigste spørsmål: Hvem er Jesus?