Heftet Det er fred mellom Gud og deg som det er utdrag av under, koster kr. 10,- pr. stykk å trykke. Bestill så mange du vil til utdeling der du bor på johnsonforlag@gmail.com

Evangelisering i Corona-tider

Det er fred mellom GUD og deg (hefte med bilder til utdeling)

Forsidens tekst er både falsk og sann. Den stemmer for noen, men ikke for andre. Den er objektiv sann for alle, men er subjektiv uriktig for mange.

La oss ta et eksempel fra Korona-pandemiens Norge. Den ene dagen stod kjøpmannen fram og sa: Det er mat og varer nok for alle. Den neste dagen så vi tomme hyller. Fordi mange hadde hamstret, doruller, antibac, paracet og for eksempel kjøtt på Svinesund. Det var en objektiv sannhet at det var mat og varer nok til alle dersom alle hadde oppført seg normalt. Det ble en subjektiv sannhet for noen som kom for sent; at enkelte hyller var tomme.

Forsidens påstand er altså at det er fred mellom Gud og mennesker, og det på grunn av Jesu blod på korset. Det gjelder folk til alle tider; Jesu blod har skapt fred mellom Gud og oss. Og i motsetning til eksemplet fra matvarebutikken, er det alltid frelse å finne for den som vil, selv om tusener før har stormet himmelriket og fått del i det. For «den hylla» går aldri tom.

For at en objektiv sannhet skal bli subjektiv og personlig, må noe skje med Deg! For at påstanden: Det er fred mellom Gud og deg skal bli sann for deg, må noe skje i Ditt liv. Du må «i butikken», og hyllene er som sagt ikke tomme i «den butikken».

Tittelen er objektivt sann fordi Jesus døde for alle mennesker, og fordi Bibelen sier at det er Guds vilje at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne. For han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse.

Guds tre viljer

Gud har tre viljer. Den første kan vi ikke gjøre noe med; Han gjennomfører den uten å konferere med oss mennesker, fordi Han er Gud og suveren og Allmektig. Et eksempel er at Han ikke sendte Sin Sønn for å frelse menneskene på Noahs tid, eller for å redde israelittene ut av Egypt. Nei, han sendte Ham i Sin egen, beleilige time. Han konfererer heller ikke med oss mennesker når det gjelder Sin andre vilje, men Han har gitt oss fri vilje til å svare Ja eller Nei takk på kallet til frelse. Vi er altså involvert på en helt annen måte enn ved hans første. Hans tredje vilje kan bare de som tror på Hans Sønn utføre. Akkurat som englene i himmelen alltid gjør Guds vilje når han sender dem av sted, forventer Gud av oss som tror at vi responderer på hans vink og ledelse. Det er Hans andre vilje dette heftet skal dreie seg om.

Hvorfor måtte Gud ofre Sin Sønn?

Gud vil at setningen på forsiden «Det er fred mellom Gud og deg» skal bli en realitet for så mange som mulig. Guds kjærlighet tvang Ham til å ofre Sin enbårne Sønn i ditt og mitt sted.

Så spør du som den oppvakte leser du er: Men hvorfor ofre? Kunne han ikke bare tilgitt oss vår synd og latt det bli med det?

Men om det hadde vært så enkelt, kunne jo bare onde mennesker durt i vei, for «Gud vil vel tilgi!». Nei, Gud vil vi skal være ansvarlige for våre liv. Det store preet med den kristne tro, er at vi får tilgivelse når vi synder, men det ligger ingen ansvarsfraskrivelse i det, bare nåde. Vi synder ikke fordi vi vet vi får nåde, men den dagen det glipper, går vi på grunn av nåden til Jesus med vår synd.[1]

Slik Gud har skapt tyngdekraften og andre fysiske lover, har han også bestemt lover mellom seg selv og oss og i mellommenneskelige forhold (de 10 bud). Bibelen er et hele, og selv om ikke alt i Det Gamle Testamentet (Israels historie) er gangbart etter Jesus, står en av Guds uforanderlige lover der. For at Gud skal kunne rense (tilgi) oss mennesker, må blod av et lyteløst offer, ofres[ii]. Du kan akseptere det, eller si: Nei, dette er for drøyt. Du kan godta det eller kritisere Gud. Men det er og blir en sannhet likevel. Du kan fornekte, forbanne eller ignorere Korona-viruset, men det er der likevel. Det er et onde som du er nødt til å forholde deg til; hvorfor da ikke tro på Guds handlingsplan for vår synd? Det er jo for at du og jeg ikke skal bli dømt, ja, faktisk for at du ikke skal dø (fysisk skal vi nok dø, men vi skal leve for Gud), at Gud ofret Jesus; for å skape fred mellom Seg selv og deg!


[1] Jes 1,18; 38,17; 44,22; Mika 7,19; Sal 103,12, 1 Joh 1,9.

[ii] 4 Mos 19,1-7; Hebr 9,12-14; Matt 26,28; Rom 3,25.