Det Gud-villede ekteskapet

Hva er det som gjør ekteskapet mellom én mann og én kvinne så unikt? For det første; det er Gud som har innstiftet ekteskapet. Og det Gud gjør er alltid godt! Tre vers etter at han hadde skapt mannen og kvinnen i sitt bilde, velsignet dem og bedt dem fylle jorden, står det: «Gud så på alt det han hadde gjort, og se, det var overmåte godt. Og det ble kveld, og det ble morgen, sjette dag» (1 Mos 1,31). For det andre er det en pakt mellom to mennesker, en ubrytelig overenskomst «i gode og onde dager til døden skiller dere ad», som presten, byfogden eller sorenskriveren sier. Dernest: Fordi det er en skaperordning, og Guds ord er autoritativt sanne, er ekteskapet en offentlig sak. Ekteskapet er derfor en av bærebjelkene i samfunnet. I tillegg er det der, i familien, barn «produseres», vokser opp og utvikler seg til gagns mennesker Mor-far-barn-relasjonen er samfunnets grunncelle.

Ekteskapet har også en preventiv side; det skal forhindre hor: «Men for å unngå hor skal enhver mann ha sin kone og enhver kvinne sin mann» (1 Kor 7,2). Kan du tenke deg hvor forskjellig verden hadde sett ut om alle hadde ventet med sex til de fant den rette og giftet seg med den, og holdt seg til vedkommende til døden skilte dem: Ingen aborter, ingen skilsmisser, ingen skilsmissebarn som blir satt på fly, tog eller buss alene, ingen tårer fra bedratte, ingen homofile parforhold og kanskje en verden uten aids.

Kjønnsnøytrale ekteskap? Er det noe mer å si da? Ja, for mennesket er en fallen skapning og drar med seg syndens følger og opprørstrangen mot Gud og Hans Ord hvor det står og går. Denne grunnbristen får også følger for institusjonen ekteskapet Gud gav menneskene. Selve begrepet ekteskap er utvannet i flere vestlige demokratier, deriblant kristne Norge. 11. juni 2008 vedtok Odelstinget med 84 mot 41 stemmer den nye kjønnsnøytrale ekteskapsloven. Homofile har nå på lik linje med heterofile par og enslige rett til å bli vurdert som adoptivforeldre. Lesbiske par skal ha samme adgang til assistert befruktning som heterofile. Før den kjønnsnøytrale ekteskapsloven ble vedtatt som en hastesak, gikk media på limpinnen for homofile aktivisters løgnagenda.

Øivind Benestad tar et oppgjør med «Homo-myten om 20 000 barn» i Vårt Land. Han siterer Kristin Halvorsens felttog mot Dagfinn Høybråten og siterer: «Høybråten vet at over 20 000 barn lever med homofile foreldre.» Hun er ikke alene «når hun serverer homo-myten om 20 000 barn. Også Jens Stoltenberg og Trond Giske har gjort det samme.» Deretter knuser Benestad effektivt denne myten gjennom 1) Statistisk Sentralbyrås tall for «registrerte partnerskap» og «lesbiske som ikke lever i partnerskap» og 2) «aldersgruppen (av kvinner) som bor med barn under 18 år». I begge tilfellene er konklusjonen «at omtrent 1000 norske barn lever med en lesbisk mor eller en homofil far.» (Vårt Land, 18.8.2005). Tallet 20 000 var følgelig 5 % riktig, men dermed også 95 % feil. Vi må konkludere med at propagandaløgn fra homolobbyistene ble til «sannhet» for ledende politikere og journalister.

En liten pressgruppe av homoliberale hacket seg inn på Guds gode samfunnsordning nr. 1 og satte opp en surrogat-støtte ved siden av Guds ekteskaps-pilar. Omtrent som om du skulle hacke deg inn på en fremmeds datamaskin og ta dennes identitet i bruk. Jeg forstår ikke de besteborgerlige nordmenn som ikke protesterer høylytt på at deres ekteskap er «hacket».