Gode mennesker forvirrer oss

«Gode mennesker gir oss et problem», sier John Chapman: «Et godt menneskes liv blir et tankekors for oss fordi det tilsynelatende sier: «Det å være en kristen er irrelevant. Jeg er en god person og jeg er ikke en kristen». Det skaper hodebry fordi gode mennesker appellerer til oss og andre ledes til å ønske å være som disse. Jeg er sikker på at de ikke ønsker å være så farlige som de er, og ville antakelig bli sjokkert om de hørte jeg sa det, men de er farlige.

Sett at din nærmeste nabo er en latsabb. Han kommer full hjem med jevne mellomrom, og like regelmessig slår han kona og barna. Det ville ikke falle noen inn å bruke ham som forbilde. La oss på den annen side tenke oss at naboen var snill, generøs og forståelsesfull. Han tilbyr hjelp når du har problemer selv før du har bedt ham, og ingenting ser ut til å stresse ham. ... Du vil holde ham opp som et eksempel for dine barn. ... Likevel; dersom han ikke har et personlig forhold til Gud, kan han lett lede oss inn i en tro på at livet med Kristus ikke betyr så mye. Han behøver ikke mene dette, men han vil lett lede oss dithen.» (samme, s 160-161).

Problemet med virkelig gode folk som ikke er kristne er at de omskriver det Gud har sagt, sier Chapman:

Gud sier: «Du kan ikke greie det på egen hånd».
De sier: «Jeg kan greie det på egen hånd».
Gud sier: «Vær fullkommen».
De sier: «Vær det beste du kan».
Gud sier: «Bekjenn».
De sier: «Jeg er god nok slik jeg er».
Gud sier: «Du er bare akseptabel for meg pga. min Sønns død».
De sier: «Mitt liv er akseptabelt slik det er».
Gud sier: «Du trenger syndsforlatelse»
De sier: «Se på min godhet» (Chapman, s 163).

Så hva «sier» slike mennesker, naturligvis uten å si det? For det første «sier» de: Gud, du har nok tatt feil der; det stemmer ikke! Og derved, for det siste, setter de sin egen dømmekraft opp som bedre enn Guds. For hva gjør jeg når jeg neglisjerer Guds gave til oss i Kristus og regner med at mitt eget liv skal holde innfor Gud? Jo, da flagger jeg overfor Gud at hans verk ikke er bra nok, mens mitt eget holder mål.

Bibelen sier: «Sier vi at vi ikke har synd, da bedrar vi oss selv, og sannheten er ikke i oss» (1 Joh 1,8). Ingenting er så patetisk som å bedra seg selv. Om jeg tror jeg er god nok uten Kristus, hvem vil så bli bedratt? Gud? Overhode ikke! Vil mine nærmeste bli bedratt? Slett ikke! De kjenner min tilkortkommenhet så altfor godt. Jeg vil være den ene som blir bedratt. Men Johannes gir løsningen på problemet mitt. «Men dersom vi bekjenner våre synder, er han (Gud) trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett» (1 Joh 1,9).