Litt om bibelen

Hvordan skal man lese Bibelen? Den historiske lesemåten er å starte på side 1 og lese om jødenes historie. Faren da er at du detter av lasset før du kommer til Det nye testamentet (heretter kalt NT), om Jesu livshistorie, de første kristne og menighetens utbredelse. Startet du lesningen endatil med kritisk blikk, vil du sikkert få mer «vann på mølla» utover. Du kom kanskje til Josva eller så langt som Dommerne og så var du vaksinert. Jeg har møtt en slik, en veldig desillusjonert dypt-tenkende pasient på sykehjem som hadde resignert. Så ikke gjør det! Les heller med et åpent hjerte og start med NT. Du skal ikke se bort fra at du da får klarhet i om egenreklamen «levende og virkekraftige ord» er sann, slik jeg selv fikk.

Det bor altfor mange «fattige» Bibeleiere i Norge som antakelig tenker at Bibelen gjennomgående er en kjedelig bok. Dagsnytt 18, en god krimroman eller sudoku er mer spennende. Og det er sant; Bibelen er ikke spennende på den måten at det pirrer vår nysgjerrighet . Og antakelig er nettopp det grunnen til at mange norske hjem har Bibelen (eller et NT), men få som leser den. Men er Bibelen bare tørr kunnskap om eksistensielle ting og gamle jødiske historier, er det ikke rart at Bibelen får stå i fred bortover. Men da har man sett bort fra egenreklamen; at det er noe diametralt forskjellig med Guds ord enn med alle andre bøkers ord. Fordi jeg leste de fire evangelier i NT med åpent sinn, ble mitt liv forvandlet. Jeg fikk fred med Gud og dermed fred med meg selv. Det er godt det! Men jeg skal ikke underslå at det følger noen omkostninger med å være hans etterfølger; egentlig ikke så rart når vi tenker på hva Jesus led for oss .

Fordi evangeliets sprengkraft funket på meg, kan jeg ikke forstå noe annet enn at det også vil funke på andre som Gud har skapt i sitt bilde. Så jeg dekker bordet og sier: Kom og test ut om Bibelen er til å stole på! Mange har antakelig et forhold til en lommelykt på speiderleir eller et stearinlys og fyrstikker man fomlet fram da strømmen gikk. Bibelen sier at: «Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti», (Sal 119,105). Lyskilder gjør at vi ser klart. Guds ords «egenreklame» er at mennesker som lar seg utsette for Guds levende og virkekraftige ord skal få lys over livsvandringen. Les gjerne Joh 1,4-9 og 8,12.