Ulike syn på Jesus, Guds Sønn

Gud har ingen sønn sier Koranen: «Dere som har mottatt Skriften, overdriv ikke i deres religion. Si ikke om Gud annet enn det som er sant! Messias, Jesus, Marias sønn, var bare et Guds sendebud.» Og som en vederstyggelighet anføres retorisk: «- at han skulle ha en sønn!» (Sure 4,169). Det siste utdypes i Sure 9,30: «... de kristne sier, 'Messias er Guds sønn'. Dette er faktisk det de sier, ... Måtte Gud ta dem fatt! Hvor de er forvridd!» I Koranen er det dessuten en fysisk-materiell grunngivelse for at Gud ikke kan ha en sønn: «Himmelen og jordens skaper! Hvordan skulle Han ha barn, når Han ikke har noen hustru, og har skapt alt? (fra Sure 6,101)

Koranen oppfordrer altså å ikke si noe annet om Gud enn det som er sant. Alle troende applauderer det. Men to ganger i NT i de tre og et halvt årene Jesus utførte sin frelses- og forsoningsgjerning lyder Guds egen røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, som jeg har behag i. Hør ham!». Den viktigste grunnen til at vi kristne sier: Jesus Messias er Guds Sønn, er at Gud selv har sagt det.

Dessuten: Jesus demonstrerte sin Gudslikhet ved å tilgi synder. Hvem andre enn Gud kan tilgi synder, spør fariseerne? som er et helt korrekt spørsmål. For ingen andre har fullmakt til det. Men Jesus kunne. Til den lamme, sier han: «Sønn, dine synder er tilgitt», Mark 2,5. Til synderinnen i Simons hus sier han det samme: «Dine synder er tilgitt!», Luk 7,38. Det er fordi han er Guds Sønn, han kunne si: «Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, så vil jeg gi dere hvile» (Matt 11,28). Og «Ingen som kommer til meg, vil jeg støte bort». Hadde du visst hvor godt det er å få komme til Jesus og legge hele syndebyrden ned for hans føtter, og prøvd det - her og nå - ville du enten momentant eller over tid fått ditt livs sterkeste erfaring. Det er den beste lærdom og en ubeskrivelig lettelse. Det er som når du sliten og trett når toppen av fjellet og kan ta av deg ryggsekken. Eller du helt gåen kommer hjem med to fulle bæreposer og får sette dem fra deg. Men det er mer enn det. For sekken må på igjen, og nye bæreposer skal fylles. Men det du legger på Jesus, skal du slippe å bære om igjen. Det er nåde!