Ateisten og Teisten, hvem kom først?

Vi hører av ordet a-teisme at det må være avledet av teisme. Om det ikke hadde vært folk som trodde på Gud eller guder (teister), ville det sannsynligvis aldri dukket opp i en eneste hjerne at det ikke fins noen Gud. Uten en teist på jorden, ville ikke den som ikke trodde på Gud blitt betegnet a-teist. Da kunne han jo like godt blitt kalt bulle eller xenoflyx. Og kom det da en galning som trodde på Gud ville denne naturligvis blitt kalt u-bulle (les uten bulle) eller njet-xenoflyx (nei til xenoflyxien). Så hva kom først? Den som tror på en personlig Gud naturligvis. Og hvor fikk han denne troen fra? Fra Gud rimeligvis, hvor skulle han ellers fått den fra? Fra fornuften kanskje? Å nei; for følger vi ateistens resonnement er gudstro svært ufornuftig.

Det var ateister på jorden på Noahs tid også. De syns Noah var en tulling som bygde båt langt inne på land. Folks levetid var på den tiden fra 500 år og oppover, så de hadde rikelig tid til å mobbe, for Noah bygde på arken i 100 år. Men det er faktisk på grunn av Noahs tro, og ikke datidens ateisters manglende tro, at nåtidens ateister lever. For da alt på jordkloden bokstavelig ble vasket bort, fortsatte livet på grunn av én manns tro. Og her er vi, ateisten som teisten. Er Gudstro ufornuftig? Nei. Ateistene som lo av Noah, de stolte på sitt vett. Det var ufornuftig. Ateister i dag stoler også på sitt vett og på forskning; forskning som peker på neste istid, eller klimaanalyser som skal redde kloden. Noah og hans familie stolte på det de ikke så med sine forskerøyne, for denne mannen hadde hørt fra Gud, og holdt fast på troen i 100 år. Hebreerbrevet 11,7 sier: «I tro bygde den gudfryktige Noah en ark, da han var blitt varslet om det som ennå ikke var synlig.» Fordi Noah trodde, er vi her. Noah trosset og trodde - og vi er her som etterkommere etter Noah, som igjen var etterkommer etter Adam og Eva i 10de ledd