OM MEG

Jeg er 1946-modell og vokste opp på NLH (Norges landbrukshøyskole), nå NMBU (Universitet for miljø og bioteknikk) på Ås. Jeg er boklig belastet da begge foreldrene var bibliotekarer. Ble radikalt frelst etter mange år i mørke som 28-åring i 1974. Etter den tid ble alt ikke rosenrødt, men jeg fikk en å gå til. Og Han, min himmelske Far er jeg stadig hos. Han veileder meg, tilgir meg og gir meg Sitt Ord til trøst, styrke og oppmuntring. Er det rart jeg vil være en stemme som peker på Gud slik vi møter Ham i Jesus Kristus!

I min nest siste bok Den gode veien gjennom De tusen år (2022) fokuserer jeg på hvor viktig og godt det blir for en selv at man får gitt over ALT til Herren; at man blir enig med Ham om ALT som Vet alt om oss uansett, og som er Bare God!

Og at Gud aldri slutter å arbeide med oss. Vekst i kristenlivet går alltid gjennom bekjennelsen, og det er alltid Gud som tar initiativet. Som disipler hører vi hva Gud vil, og gjør etter det.